2007/2008

 • "Astrofizyka promieni kosmicznych" - prof. dr hab. H. Wilczynski
  - wyklad monograficzny dla IV r.
 • "Fizyka neutrin" - prof. dr hab. K. Fialkowski i prof. dr hab. A. Zalewska
  - wyklad monograficzny dla IV r.
 • "Wybrane eksperymenty fizyki czastek elementarnych" - wyklad czastkowy, monograficzny dla IV r., semestr letni 2007/2008:
  doc. dr hab. M. Różańska,  "Eksperyment BELLE" (Wyklad)
  dr M. Witek, "LHCb" (Wyklad)
  prof. dr hab. P. Malecki, "ATLAS" (Wyklad)
  prof. dr hab. B. Wosiek, "Fizyka relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów" (Wykład1,Wykład2)
  doc. dr hab. M. Kowalski, "ALICE" (Wyklad)
  doc. dr hab. L. Zawiejski, "Miedzynarodowy Liniowy Akcelerator (ILC)" (Wyklad)
  prof. A. Zalewska, "Eksperyment ICARUS oraz projekt LAGUNA" (Wyklad)
  mgr T. Wąchała, "T2K - From Tokai to Kamioka" (Wyklad)
  mgr A. Szelc, "WARP" (Wyklad)
  prof. dr hab. J. Turnau, "HERA" (Wyklad)
  dr P. Stopa, "Eksperyment ZEUS" (Wyklad)
  prof. dr hab. H. Wilczyński, "Pierre Auger"
 • "Wstęp do fizyki cząstek elementarnych" - prof. dr hab. K. Fialkowski i prof. dr hab. A. Zalewska
  - wyklady dla III roku fizyki UJ, 2007/2008