Badanie czułości pomiaru łamania symetrii CP w eksperymencie LHCb

Promotor: dr Mariusz Witek, tel.: 662-80-50,
e-mail: Mariusz.Witek@ifj.edu.plOpis:
LHCb (Large Hadron Collider beauty experiment) jest eksperymentem którego głównym zadaniem są pomiary parametrów łamania symetrii CP w rozpadach mezonów pięknych B i Bs. Początek zbierania danych przewidywany jest na koniec roku 2007. Obecnie badany jest potencjał fizyczny i rozwijana jest metodologia analizy danych. Jednym z ważniejszych elementów jest badanie czułości pomiaru parametrów opisujących łamanie CP w modelu standardowym.
Tematem pracy będzie badanie czułości dla wybranego kanału rozpadu mezonów pięknych.
Wymagana jest ogólna znajomość oddziaływań słabych oraz mechanizmu łamania symetrii CP w modelu standardowym oraz podstawowa znajomość języka C++.