Procesy dyfrakcyjne na LHC

Promotor: Prof. dr hab. Jacek Turnau, IFJ PAN, Jacek.Turnau@ifj.edu.pl

Celem pracy będzie zbadanie wydajności wyzwalania (tj trygerowania) dla rozmaitych procesów dyfrakcyjnych na LHC ze szczególnym uwzględnieniem pojedynczej miękkiej dyfrakcji tagowanej w detektorze ALFA. Oczekuję, że magistrant posiada wiadomości z zakresu fizyki cząstek na poziomie wykładu specjalistycznego dla IV roku specjalizacji Fizyka Wysokich Energii UJ oraz potrafi programować w języku C++.