Bieżące oraz archiwalne prace magisterskie

Bieżące prace magisterskie (rok akad. 2007/2008)

  • "Rekonstrukcja kaskad elektromagnetycznych w ciekło-argonowym detektorze eksperymentu ICARUS" (pdf)
   - mgr inż. Paweł Karbowniczek
   (Politechnika Krakowska)

   - opiekun prof. dr hab. Agnieszka Zalewska
  • "Identyfikacja hadronowych rozpadów leptonów tau na akceleratorze LHC: optymalizacja analizy dla eksperymentu ATLAS"
   - p. Kinga Kwartnik
   (spec. fiz. wysokich energii UJ)

   - opiekun dr Anna Kaczmarska
  • "Procesy dyfrakcyjne na LHC oraz symulacja detektora krzemowego do detekcji dyfrakcyjnych protonów pod bardzo małymi kątami"
   - p. Rafał Staszewski
   (spec. fiz. wysokich energii UJ)

   - opiekunowie dr hab. Janusz Chwastowski, prof. dr hab. Jacek Turnau
  • "Algorytm systemu wyzwalania dla radiacyjnych rozpadów mezonów pięknych w eksperymencie LHCb."
   - p. Andrzej Żurański
   (spec. fiz. wysokich energii UJ)

   - opiekun dr Mariusz Witek
  • "Interakcyjna grafika detektora TRT w eksperymencie ATLAS jako narzędzie kontroli i monitorowania."
   - p. Joanna Sadowska
   (spec. fiz. komputerowa UJ)

   - opiekun dr Elżbieta Banaś
  • "Rekonstrukcja mionów w detektorze SMRD neutrinowego eksperymentu T2K."
   - p. Tomasz Świątek
   (spec. fiz. komputerowa UJ)

   - opiekun prof. dr hab. Agnieszka Zalewska, (z udziałem mgr Tomasza Wąchały)

Prace magisterskie z roku akademickiego 2006/2007


  • "Wyznaczanie dziwnej funkcji struktury w oparciu o przekroje czynne na produkcje cząstek dziwnych w eksperymencie H1"
   - p. P. Sopicki
   (spec. fiz. wysokich energii UJ)

   - opiekun prof. dr hab. J. Turnau

  • "Kalibracja kalorymetru hadronowego eksperymentu ATLAS przy użyciu pojedynczych hadronów z rozpadów leptonów tau."
   - p. B. Żabiński
   (spec. fiz. wysokich energii UJ)

   - opiekun dr A. Kaczmarska

  • "Poszukiwanie rozpadu B->FiPi"
   - p. K. Adamczyk
   (spec. fiz. komputerowa UJ)

   - opiekun dr A. Bożek

  • "Symulacje mionów i naturalnej promieniotwórczości w warunkach podziemnego laboratorium SUNLab w Sieroszowicach"
   - p. G. Dzioba
   (spec. fiz. komputerowa UJ)

   - opiekun prof. dr hab. A. Zalewska

  • "Symulacje oscylacji neutrin na potrzeby podziemnego laboratorium SUNLab w Sieroszowicach"
   - p. W. Jasielski
   (spec. fiz. komputerowa UJ)

   - opiekun prof. dr hab. A. Zalewska

  • "Produkcja cząstek o małych pędach poprzecznych w oddziaływaniach d+Au i Au+Au przy energiach akceleratora RHIC"
   - p. J. Lewandowska
   (spec. fiz. komputerowa UJ)

   - opiekun dr A. Trzupek

  • "Identyfikacja fotonów skrajnie wysokich energii w promieniowaniu kosmicznym"
   - p. M. Rygielski
   (spec. fiz. komputerowa UJ)

   - opiekun dr P. Homola

  • "Zastosowanie sieci neuronowych oraz innych metod analizy wielowymiarowej do identyfikacji cząstek tau w eksperymencie ATLAS"
   - p. A. Zemła
   (spec. fiz. komputerowa UJ)

   - opiekun dr M. Wolter


Prace magisterskie z roku akademickiego 2005/2006

 • "Badanie oscylacji neutrin w eksperymencie T2K przy użyciu programu GLOBES." (pdf)
  - p. K. Satalecka
  (spec. fiz. wysokich energii UJ)

  - opiekun prof. dr hab. A. Zalewska
 • "Symulacje oddziaływan niskoenergetycznych neutronów w warunkach podziemnego laboratorium dla badań neutrin." (pdf)
  - p. L. Wawrzyniak
  (spec. fiz. komputerowa UJ)

  - opiekun dr K. Cieślik
 • "Badanie oscylacji w przyszłych fabrykach neutrin przy użyciu programu GLOBES." (pdf)
  - p. B. Rejdych
  (spec. fiz. komputerowa UJ)

  - opiekun dr A. Dąbrowska
 • "Optymalizacja algorytmów rekonstrukcji wierzchołków oddziaływania dla eksperymentu LHCb"
  - p. M. Krasowski
  (spec. fiz. komputerowa UJ)

  - opiekun dr M. Witek
 • "Poszukiwanie rozpadu B -> f0(980) K*0 w eksperymencie Belle"
  - p. J. Stypuła
  (spec. fiz. komputerowa UJ)

  - opiekun dr A. Bożek
 • "Poszukiwanie rozpadu antyB -> D(D*)antyp n w eksperymencie Belle"
  - p. T. Kulawińska
  (spec. fiz. wysokich energii UJ))

  - opiekun doc. dr hab. M. Rożanska
 • "Ocena przydatności sieciowych protokołów komunikacyjnych do przesyłania danych doświadczalnych w czasie rzeczywistym na przykładzie eksperymentu ATLAS"
  - p. M. Hodana
  (spec. fiz. komputerowa UJ)

  - opiekun dr Krzysztof Korcyl
 • "Poszukiwanie ekskluzywnych rozpadów mezonów B do stanów końcowych zawierających pary barion-antybarion"
  - p. K. Bieżanowski
  (spec. fiz. wysokich energii UJ)

  - opiekun doc. dr hab. T. Lesiak
 • "Identyfikacja elektromagnetycznych depozytów energii w przednim kalorymetrze eksperymentu H1 z wykorzystaniem weta krzemowego detektora śladowego."
  - p. P. Malecki
  (spec. fiz. wysokich energii UJ)

  - opiekun prof. dr hab. J. Turnau
 • "Wpływ dokładności pozycjonowania detektora LumiCal na pomiar świetlności w projekcie międzynarodowego liniowego akceleratora ILC"
  - p. M. Karbowiak
  (spec. fizyka na Akademii Świętokszyskiej)

  - opiekun doc. dr hab. L. Zawiejski


  Prace magisterskie z roku akademickiego 2004/2005


 • "Analiza danych w eksperymencie PHOBOS."
  - p. N. Katryńska
  (spec. fiz. wysokich energii UJ)

  - opiekun dr K. Woźniak
 • "Poszukiwanie rozpadu B->DsKPi w eksperymencie Belle."
  - p. J. Wiechczyński
  (spec. fiz. wysokich energii UJ)

  - opiekun doc. dr hab. T. Lesiak
 • "Badanie czterofermionowych stanów końcowych w eksperymencie DELPHI."
  - p. G. Babij
  (spec. fiz. wysokich energii UJ)

  - opiekun dr M. Witek
 • "Budowa stanowiska do testowania krzemowych detektorów paskowych."
  - p. P. Wolski
  (spec. fiz. komputerowa UJ)

  - opiekun dr inz. A. Czermak
 • "Rozróżnianie elektronów i pi0 w ciekło argonowej komorze projekcji czasowej za pomocą sieci neuronowych."
  - p. T. Wąchała
  (spec. fiz. komputerowa UJ)

  - opiekun dr M. Markiewicz
 • "Sterowanie regulatorem napięcia z poziomu systemu PVSII poprzez magistrale przemysłową CAN-bus."
  - p. D. Szymański
  (spec. fiz. komputerowa UJ)

  - opiekun dr Z. Hajduk
 • "Analiza (c++) tylnych detektorów w eksperymencie H1 jako wstęp do badania funkcji struktury protonu."
  - p. S. Piec
  (spec. fiz. komputerowa AGH)

  - opiekun dr E. Łobodzińska
 • "Badanie reakcji B_0 -> f_0(980)K_0^S."
  - p. D. Żardecki
  (spec.fiz. wysokich energii UJ )

  - opiekun dr A. Bożek


  Prace magisterskie z roku akademickiego 2003/2004
 • "Analiza oddziaływań promienii kosmicznych w detektorze eksperymentu ICARUS."
  - mgr D. Stefan
  (spec. fiz. wysokich energii UJ)

  - opiekun prof. dr hab. A. Zalewska
 • "Poszukiwania ciemnej materii przy użyciu dwufazowego detektora argonowego."
  - mgr A. Szelc
  (spec. astrofizyka UJ)

  - opiekun prof. dr hab. A. Zalewska
 • "Produkcja cząstek i rezonansów w rozpraszaniu głęboko nieelastycznym."
  - mgr A. Falkiewicz
  (spec. fiz. wysokich energii UJ)

  - opiekun doc. dr hab. G. Nowak