Semestr zimowy

IV ROK :

  1. Wykład specjalistyczny pt.: "Fizyka czastek elementarnych" WFAIS.IF-CZ001.1
   prof. dr hab. J.Turnau
   sem. zimowy - zakończony egzaminem
   IFJ PAN, ul. Radzikowskiego 152, sala 0104 – termin do uzgodnienia;
   sem. letni - zakończony egzaminem

  1. Wyklad i ćwiczenia pt.: "Mechanika kwantowa III",WFAIS.IF-FJ001.0
   semestr zimowy - zakonczony egzaminem
   dr A.Burzynski
   środa 10:00 - 14:00 (wykład i ćwiczenia) , IF UJ, ul. Reymonta 4, sala 001A;

  1. seminarium specjalistyczne,WFAIS.IF-CZ003.1
   sem. zimowy - zakończone zaliczeniem na ocenę
   dr M.Witek, dr K.Woźniak;
   IFJ PAN, ul. Radzikowskiego 152- termin do uzgodnienia;

  1. pracownia specjalistyczna, WFAIS.IF-CZ004.1
   sem. zimowy - zakończona zaliczeniem na ocenę
   IFJ PAN, ul. Radzikowskiego 152- termin do uzgodnienia

  1. Wyklad pt.: "Podstawy astrofizyki",WFAIS.IF-D013.0
   semestr zimowy - zakończony egzaminem
   prof. dr hab. M. Kutschera
   środa 15:00 - 17:00, IF UJ, ul. Reymonta 4; sala 057

  1. Wykład fakultatywny pt.: "Metody eksperymentalne I" WFAIS.IF-CZ002.1
   semestr zimowy - zakoczony egzaminem
   prof. dr hab. M.Turala (materialy)
   środa 8:00 - 10:00, IF UJ, ul. Reymonta 4, sala 080;

  1. Wykład fakultatywny pt.: "Wybrane eksperymenty fizyki cząstek elementarnych" ,
   sem. zimowy - zakończony egzaminem
   różni wykładowcy, opieka prof. A. Zalewska (materialy)

   piątek; IF UJ, ul. Reymonta 4; 10:00-12:00 sala na antresoli lub 12:00-14:00 sala 128

  1. Wykład specjalistyczny: "Wstęp do modelu standardowego"
   sem. zimowy - zakończony egzaminem
   prof. dr hab. M. Praszałowicz (sylabus)
   piątek 8:00-10:00; IF UJ, ul. Reymonta 4, sala na antresoli;

 1. Wykład fakultatywny: "Program fizyczny eksperymentów LHC" WFAIS.IF-CZ001.1
  sem. zimowy - zakończony egzaminem
  prof. dr hab. (materialy)
  sroda 15:00-17:00; IF UJ, ul. Reymonta 4, sala ; 080V ROK:
  1. Wykład specjalistyczny: "Wstęp do modelu standardowego" WFAIS.IF-CZ101.1
   sem. zimowy - zakończony egzaminem
   prof. dr hab. M. Praszałowicz (sylabus)

   piątek8:00-10:00; IF UJ, ul. Reymonta 4, sala na antresoli ;

  1. Seminarium specjalistyczne i magisterskie, WFAIS.IF-CZ102.1
   sem. zimowy i letni – zakończone w obu semestrach zaliczeniem na ocenę
   doc. dr hab. J.Chwastowski, dr Lidia Goerlich
   IFJ PAN, ul. Radzikowskiego 152; - termin do uzgodnienia

  1. Pracownia magisterska, WFAIS.IF-CZ103.1
   sem. zimowy i letni
   opiekunowie prac magisterskich

 1. Wykład fakultatywny: " Program fizyczny eksperymentów LHC" WFAIS.IF-Y304.0
  sem. zimowy - zakończony egzaminem
  prof. dr hab.
  E. Richter-Was (materialy)
  sroda
  15:00-17:00; IF UJ, ul. Reymonta 4, sala ; 080

Previous page: Semestr letni
Następna strona: 2006/2007