2006/2007

IV ROK :

  1. Wykład specjalistyczny pt.: "Fizyka czastek elementarnych"
   doc. dr hab. T. Lesiak
   (obowiazkowy dla specjalizacji fizyka czastek elementarnych)
   sem. zimowy - zakoczony egzaminem
   wtorek 12:30 - 14:00, IFJ PAN, ul. Radzikowskiego 152, sala 0104;
   sem. letni - zakoczony egzaminem
  2. Wyklad pt.: "Podstawy astrofizyki",
   semestr zimowy - zakonczony egzaminem
   prof. dr hab. M. Kutschera
   sroda 15:00 - 17:00, IF UJ, ul. Reymonta 4;
  3. Wyklad pt.: "Mechanika kwantowa III",
   semestr zimowy - zakonczony egzaminem
   dr A.Burzynski
   wtorek 10:00 - 12:00, sroda 10:00 - 12:00 (cwiczenia) , IF UJ, ul. Reymonta 4;
  4. Wykład pt.: "Wybrane zagadnienia fizyki teoretycznej",
   semestr letni - zakończony egzaminem
   prof. dr hab. H.Witała
  5. seminarium specjalistyczne,
   sem. zimowy (rowniez dla specjalizacji komputerowej) - zakończone zaliczeniem
   dr A.Bozek, dr M.Markiewicz;
   czwartek 14:00 - 15:00, IFJ PAN, ul. Radzikowskiego 152, sala 0104;

   sem. letni - zakończone zaliczeniem
   dr K.Cieslik, dr M.Witek;
   czwartek 14:00 - 15:00, IFJ PAN, ul. Radzikowskiego 152, sala 0104;
  6. pracownia specjalistyczna,
   sem. zimowy - zakończona zaliczeniem
   prof. dr hab. J. Turnau, dr A.Dabrowska, dr M.Szarska;
   czwartek 10:30 - 13:30, IFJ PAN, ul. Radzikowskiego 152;
   sem. letni - zakończona zaliczeniem
dr M. Witek, dr M. Kucharczyk;
czwartek 10:30 - 13:30, IFJ PAN

  1. Wykład fakultatywny pt.: "Wybrane metody doswiadczalne fizyki wysokich energii"
   semestr zimowy - zakoczony zaliczeniem
   prof. dr hab. M.Turala (materialy)
   piatek 8:30 - 10:00, IF UJ, ul. Reymonta 4, sala 085;
   semestr letni - zakoczony zaliczeniem
   prof. dr hab. P.Malecki (materialy)
czwartek 8:30 - 10:00, IFJ PAN

  1. Wykład fakultatywny pt.: "Chromodynamika kwantowa - elementy teorii i doswiadczenia"
   semestr letni - zakoczony zaliczeniem
   prof. dr hab. S. Jadach, doc. dr hab. J. Chwastowski
   sroda 9:30 - 11:00, IF UJ, ul. Reymonta 4, sala 108;
  2. wykład monograficzny: "Astrofizyka promieni kosmicznych"
   sem. zimowy - zakończony zaliczeniem
   prof. dr hab. H. Wilczynski (materialy)
   sroda 8:30-10:30; IF UJ, ul. Reymonta 4, sala 080;

  1. wykład monograficzny: "Fizyka w eksperymentach przy LHC"
   sem. zimowy - zakończony zaliczeniem
   prof. dr hab. E. Richter-Was (materiały)
   sroda 15:00-17:00; IF UJ, ul. Reymonta 4, sala ;

  1. wykład monograficzny: "Sieci neuronowe"
   sem. zimowy - zakończony zaliczeniem
   prof. dr hab. E. Richter-Was (materialy)
   sroda 12:00-14:00; IF UJ, ul. Reymonta 4, sala 001;

 1. wykład monograficzny: "Wybrane eksperymenty fizyki czastek elementarnych" - wyklad skladkowy, (materialy)
  sem. letni - zakończony zaliczeniem
V ROK:

  1. Wykład specjalistyczny: "Fizyka w eksperymentach przy LHC"
   sem. zimowy - zakończony egzaminem
   prof. dr hab. E. Richter-Was (materialy)
   sroda 15:00-17:00; IF UJ, ul. Reymonta 4, sala ;
   sem. letni - zakończony egzaminem

 1. Seminarium magisterskie,
  sem. zimowy i letni
  doc. dr hab. J.Chwastowski, doc. dr hab. S. Mikocki
  sroda 12:00 - 13:30, IFJ PAN, ul. Radzikowskiego 152, sala 0108;
  - zakonczone zaliczeniem w sem. zimowym i ocena w sem. letnim
 2. Pracownia magisterska,
  sem. zimowy i letni
  opiekunowie prac magisterskich
  - zakończona zaliczeniem
 3. Wykład monograficzny,
  do uzgodnienia na poczatku roku akademickiego
  (propozycja na semestr zimowy: wyklady 8 i 10 z listy dla IV roku)
  - zakończony zaliczeniem


Previous page: Semestr zimowy
Następna strona: 2005/2006