2005/2006

IV ROK :

  1. Wykład specjalistyczny pt.: "Fizyka czastek elementarnych"
   doc. dr hab. T. Lesiak
   (obowiazkowy dla specjalizacji fizyka czastek elementarnych)
   sem. zimowy - zakoczony egzaminem
   czwartek 8:15 - 10:00, IFJ PAN, ul. Radzikowskiego 152, sala 0108;
   sem. letni - zakoczony egzaminem

  2. Wyklad pt.: "Mechanika kwantowa III",
   semestr zimowy - zakonczony egzaminem
   dr A.Burzynski
   wtorek 10:00 - 11:30, IF UJ, ul. Reymonta 4;
  3. Wykład pt.: "Wybrane zagadnienia fizyki teoretycznej",
   semestr letni - zakończony egzaminem
   prof. dr hab. H.Witała
  4. seminarium specjalistyczne,
   sem. zimowy (rowniez dla specjalizacji komputerowej) - zakończone zaliczeniem
   dr K. Cieslik, dr M. Witek;
   wtorek 8:30 - 10:00, IF UJ, ul. Reymonta 4;

   sem. letni - zakończone zaliczeniem
   dr A. Bozek, dr M. Markiewicz;
  5. pracownia specjalistyczna,
   sem. zimowy - zakończona zaliczeniem
   dr A.Dabrowska, dr B. Kisielewski, dr M.Szarska, prof. dr hab J. Turnau;
   wtorek 12:15 - 15:15, IFJ PAN, ul. Radzikowskiego 152;
   sem. letni - zakończona zaliczeniem
   prof. dr hab. P.Malecki;
   wtorek 10:00 - 13:00, IFJ PAN, ul. Radzikowskiego 152, sala 0104;
  6. Wykład fakultatywny pt.: "Wybrane metody doswiadczalne fizyki wysokich energii"
   semestr zimowy - zakoczony zaliczeniem
   prof. dr hab. M.Turala (materialy)
   sroda 9:30 - 11:00, IFJ PAN, ul. Radzikowskiego 152, sala 0104;
   semestr letni - zakoczony zaliczeniem
   prof. dr hab. P.Malecki (materialy)


  1. wykład monograficzny: "Program fizyczny eksperymentow LHC"
   sem. zimowy - zakończony zaliczeniem
   prof. dr hab. E. Richter-Was
   sroda 16:00-18:00; IF UJ, ul. Reymonta 4, sala 80;

  1. wykład monograficzny: "Wybrane eksperymenty fizyki czastek elementarnych" - wyklad skladkowy, (materialy)
   sem. letni - zakończony zaliczeniem
   dr E.Gladysz-Dziadus, doc. dr hab. M.Kowalski, prof. dr hab. P.Malecki, dr M.Markiewicz,
   doc. dr hab. M. Rozanska, dr A.Rybicki, dr P.Stopa, prof. dr hab. J.Turnau, prof. dr hab. H.Wilczynski,
   dr M.Witek, prof. dr hab. B.Wosiek, doc. dr hab. L.Zawiejski;
   wtorek 15:15 - 16:45, IFJ PAN, ul. Radzikowskiego 152; sala Studium Doktoranckiego;

  2. wykad monograficzny: "Fizyka neutrin" (materialy)
prof. dr hab. K. Fialkowski, prof. dr hab. A.Zalewska
sroda 8:30-10:00; IF UJ, ul. Reymonta 4, sala 108;
sem. letni
- zakoczony zaliczeniem


  1. wykad monograficzny: "Oddzialywania relatywistycznych jonow" (materialy)
prof. dr hab. J.Bartke, doc. dr hab. M.Kowalski
sroda 13:00 - 14:30; IFJ PAN, ul. Radzikowskiego 152; sala 0104;
- zakoczony zaliczeniemV ROK:

  1. Wykład specjalistyczny: "Wybrane zagadnienia z teoretycznej fizyki czastek"
   sem. zimowy - zakończony egzaminem
   doc. dr hab. M. Skrzypek
   sroda 11:00-12:30; IFJ PAN, ul. Radzikowskiego 152, sala posiedzen Rady Naukowej

  1. Wyklad specjalistyczny: "Chromodynamika kwantowa"
   sem. letni - zakończony egzaminem
   prof. dr hab. M. Praszalowicz


 1. Seminarium magisterskie,
  sem. zimowy i letni
  doc. dr hab. J.Chwastowski, doc. dr hab. S. Mikocki
  sroda 13:30 - 15:00, IFJ PAN, ul. Radzikowskiego 152, sala 0302;
  - zakonczone zaliczeniem w sem. zimowym i ocena w sem. letnim
 2. Pracownia magisterska,
  sem. zimowy i letni
  opiekunowie prac magisterskich
  - zakończona zaliczeniem
 3. Wykłady monograficzne,
  do uzgodnienia na poczatku roku akademickiego
  (propozycja na semestr zimowy i letni z listy dla IV roku)
  - zakończony zaliczeniem


Previous page: 2006/2007
Następna strona: Wykłady - dostępne teksty