Ciężkie jony

Wykład fakultatywny prof. Barbary Wosiek i dr hab. Marka Kowalskiego

"Fizyka zderzeń relatywistycznych cieżkich jonów":


Previous page: Detektory
Następna strona: Wykłady dla III roku