Prezentacja tematyki zakładów i proponowane prace magisterskie

  • NZ15 - Zakład Promienii Kosmicznych (e-mail: Henryk.Wilczynski@ifj.edu.pl)

   W naszym zakładzie zajmujemy się badaniem promieni kosmicznych o najwyższych obserwowanych energiach, sięgających nawet 10^20 eV, czyli ponad 100 milionów razy większych od energii nadawanych cząstkom w ziemskich akceleratorach. Dotychczas zarejestrowano zaledwie kilkanaście przypadków cząstek o energiach przekraczających 10^20eV. Jest to stanowczo zbyt mało żeby wyciągać daleko idące wnioski naukowe, ale wystarczająco dużo aby jednoznacznie potwierdzić fakt docierania takich cząstek do Ziemi. I to jest właśnie ciekawe: wiemy że cząstki te do nas docierają ale bazując na obecnym stanie wiedzy nie potrafimy dobrze wyjasnić ani dlaczego tak się dzieje, ani skąd się w ogóle wzięły. Bardzo możliwe więc, że znajdujemy się u progu nowego odkrycia: być może wyjaśniając zagadkę promieni kosmicznych o skrajnie wysokich energiach dowiemy się czegoś zupełnie nowego i zaskakującego o otaczającym nas Wszechświecie. Szansa jest tym większa, że w najbliższej przyszłości powinniśmy dysponować znacznie większą liczbą danych. Nasza grupa uczestniczy obecnie w międzynarodowej współpracy (około 400 naukowców z 17 krajów), dzięki której w Argentynie powstaje Obserwatorium Pierre Auger - gigantyczny detektor promieni kosmicznych mający zajać powierzchnię ok. 3 tys. km2, to jest 30-krotnie większą niż największy z detektorów działających do tej pory. Prawidłowe funkcjonowanie Obserwatorium wymaga m.in. dokładnych symulacji i analiz mających na celu precyzyjną interpretację zebranych danych. Zainteresowanym magistrantom proponujemy obecnie prace związane z symulacjami propagacji promieni kosmicznych, w niedalekiej przyszłości pojawią się również tematy dotyczące fizycznej analizy zebranych danych.
   Proponowane tematy prac magisterskich:

 • NZ16 - Zakład Neutrin i Ciemnej Materii (e-mail: Agnieszka.Zalewska@ifj.edu.pl)

  Zakład ukierunkowany jest na eksperymenty dotyczące badań neutrin i poszukiwań ciemnej materii. Aktualnie, grupa licząca pięciu pracowników naukowych i trzech doktorantów, zaangażowana jest w neutrinowy eksperyment ICARUS i eksperyment WARP dla poszukiwań ciemnej materii w laboratorium Gran Sasso oraz w neutrinowy eksperyment T2K w ośrodku JPARC w Japonii. Wspólną cechą eksperymentów ICARUS i WARP jest zastosowanie do badań detektorów argonowych: ciekło-argonowego w eksperymencie ICARUS i dwufazowego z ciekłym i gazowym argonem w eksperymencie WARP. Ponadto uczestniczymy w pracach pod kątem zlokalizowania w Polsce (Polkowice-Sieroszowice) niskotłowego podziemnego laboratorium. W ramach tej tematyki naukowej w ostatnich latach zostało wykonanych lub jest prowadzonych łącznie 11 prac magisterskich.
  Proponowane tematy prac magisterskich: