Pomiar ekskluzywnego przekroju czynnego na produkcję mezonu J/PSI lub/i PHI w eksperymencie ZEUS przy akceleratorze HERA w DESY w Hamburgu

Promotor: dr Dorota Szuba, dorota.szuba@desy.de

Analiza materiału doświadczalnego zebranego w eksperymencie ZEUS w 2007 roku
Przy energii protonu 460 GeV oraz 575 GeV, kontynuacja prac grupy krakowskiej.
Wymagana przyzwoita znajomość angielskiego, możliwa praktyka w DESY.