Wielowymiarowa optymalizacja identyfikacji czastek Tau w eksperymencie ATLAS

Promotor: dr Marcin Wolter,
tel. (+48 12) 6628024,
e-mail: Marcin.Wolter@ifj.edu.plOpis:

Praca polega na zastosowaniu metod optymalizacji wielowymiarowej (sieci neuronowych, Support Vector Machine oraz innych metod) do identyfikacji czastek tau w eksperymencie ATLAS. Wydajna identyfikacja tau jest niezbedna przy rekonstrukcji przewidywanych przez Model Standardowy bozonow Higgsa, ktorej poszukiwanie jest jednym z glownych zadan eksperymentu. Kanaly rozpadu Higgsa z produkcja tau daja szanse rekonstrukcji bozonu Higgsa w szerokim przedziale masowym, od okolo 100 GeV do 800 GeV. Oprocz prac nad identyfikacja tau istnieje tez mozliwosc zastosowania technik analizy wielowymiarowej w innych dziedzinach analizy danych z eksperymentu ATLAS.