Wyznaczanie entropii w zderzeniach jądro-jądro

Promotor: dr hab. Krzysztof Woźniak, 12-662-84-30;

e-mail: Krzysztof.Wozniak@ifj.edu.pl,Opis:

Eksperyment ATLAS mierzy przede wszystkim oddziaływania protonów przy najwyższych obecnie dostępnych energiach akceleratorowych uzyskiwanych w Large Hadron Collider (LHC) w CERN, ale ponadto dostarcza także informacji o zderzenia o jąder przy nieco niższych energiach, w których powstaje silnie oddziałująca materia o największej gęstości energii. W takich zderzeniach produkowana jest wielka liczba cząstek i powstały układ może być opisywany w kategoriach termodynamicznych. Podstawowym parametrem takiego układu jest entropia, którą można wyznaczyć analizując wyprodukowane w zderzeniach cząstki.

Celem pracy magisterskiej będzie próba wyznaczenia entropii układu na podstawie liczby i własności zmierzonych cząstek naładowanych. Konieczna będzie analiza dużej liczby przypadków, gdyż entropię można wyznaczyć jedynie metodami statystycznymi.