Produkcja elektronów i mezonów pizero w oddziaływaniach neutrin w eksperymencie T2K

Promotor: Prof. dr hab. Agnieszka Zalewska, Agnieszka.Zalewska@ifj.edu.pl

W kwazi-elastycznych oddziaływaniach neutrin elektronowych z wymianą prądów naładowanych produkowane są elektrony. Natomiast przypadki oddziaływań neutrin mionowych z produkcją pojedynczego mezonu pizero, stanowią istotne tło, zarówno dla kwazi-elastycznych oddziaływań neutrin elektronowych (tutaj tłem są oddziaływania neutrin mionowych z wymianą prądów neutralnych), jak i dla kwazi-elastycznych oddziaływań neutrin mionowych (tutaj tłem są oddziaływania neutrin mionowych z wymianą prądów naładowanych, z produkcją pojedynczego pizera).

W eksperymencie T2K (informacje także pod adresem: http://neutrino.ifj.edu.pl/cms/index.php?page=czym-sie-zajmujemy) będziemy mieć do czynienia z sztucznie wytworzoną wiązką neutrin mionowych z niewielkim tłem od neutrin elektronowych. Analiza danych bazuje na kwazi-elastycznych odziaływaniach neutrin z wymianą prądów naładowanych. W celu oszacowania różnych rodzajów tła (neutrina elektronowe z wiązki, oddziaływania neutrin mionowych z produkcją pojedynczych pizer) ważne jest zbadanie produkcji elektronów i mezonów pizero w bliskim detektorze ND280 eksperymentu T2K.

Celem pracy jest zbadanie produkcji elektronów i mezonów pizero w bliskim detektorze eksperymentu T2K a także pomiary charakterystyk oddziaływań neutrin, w których powstają wyżej wymienione cząstki. Analiza w oparciu o dane Monte-Carlo.