Badanie możliwości precyzyjnego pomiaru świetlności LHC dla oddziaływań proton-jądro

Promotor: Dr hab. Janusz Chwastowski, tel.: +12 662 8449, Janusz.Chwastowski@ifj.edu.pl

Świetlność jest jednym z podstawowych parametrów opisujących akcelerator. P
Pozwala ona na wyznaczenie absolutnej skali dla pomiarów przekrojów czynnych.
Celem pracy jest sprawdzenie możliwości wykorzystania procesu dwufotonowej
produkcji par e+e- do precyzyjnego pomiaru świetlności LHC dla oddziaływań proton-jądro. Osiągnięcie precyzji rzędu 1% w pomiarze absolutnym lub względnym
miałoby duże znaczenie dla precyzyjnych pomiarów w sektorze bozonów W i Z.
Wymagana jest podstawowa znajomość mechaniki kwantowej, modelu standardowego, aparatury pomiarowej. Znajomość języków FORTRAN, C/C++ i podstaw metod Monte Carlo jest zaletą.