Badanie rzadkich rozpadów mezonów B w ekspermencie Belle

Kontakt: doc. dr hab. Maria Różańska, tel. 66 28 055 ,

e-mail: Maria.Rozanska@ifj.edu.plOpis:
Eksperyment Belle dostarcza obecnie najlepszych danych do badania rzadkich rozpadów mezonow B. Procesy dostarczają czułych testów Modelu Standardowego i są dogodnym miejscem do poszukiwania jego rozszerzeń Wymagana jest podstawowa znajomość Modelu Standardowego w zakresie słabych rozpadów oraz metod doświadczalnej fizyki wysokich energii; umiejętność programowania w jezyku C++.