Procesy dyfrakcyjne na LHC tagowane przy pomocy detektora ALFA eksperymentu ATLAS

Promotor: Dr hab. Janusz Chwastowski, tel.: +12 662 8449, Janusz.Chwastowski@ifj.edu.pl

Detektor ALFA eksperymentu ATLAS będzie użyty do pomiaru absolutnej świetlności akceleratora LHC. Detektor ten będzie zbierać dane z przypadków elastycznego rozpraszania proton-proton i jednocześnie znaczyć przypadki dyfrakcyjne. Dane te będą zebrane podczas dedykowanych pomiarowi świetlności okresów pracy akceleratora. Celem pracy jest opracowanie szybkiej metody rekonstrukcji energii i kąta rozproszenia dyfrakcyjnie rozpraszanego protonu. Ma ona uwzględniać zmieniające się warunki pracy maszyny.
Wymagana jest podstawowa znajomość mechaniki kwantowej, modelu standardowego, aparatury pomiarowej. Znajomość języków FORTRAN, C/C++ i podstaw metod Monte Carlo jest zaletą.