Ocena wpływu wahań stanu atmosfery na dokładność pomiarów wielkich pęków atmosferycznych

Promotor: Prof. dr hab. Henryk Wilczyński, Henryk.Wilczyński@ifj.edu.pl

Promienie kosmiczne wysokich energii mogą być rejestrowane jedynie poprzez detekcję wywoływanych przez nie wielkich pęków atmosferycznych, czyli kaskad cząstek powstających w atmosferze ziemskiej. Wobec tego atmosfera, jako ośrodek w którym rozwijają się wielkie pęki, jest ważną częścią systemu detekcji promieni kosmicznych. Oznacza to też, że zmienność atmosfery związana ze zjawiskami meteorologicznymi może wpływać na rezultaty pomiarów wielkich pęków. Celem proponowanej pracy jest ocena wielkości tego efektu, przy użyciu rzeczywistych danych Obserwatorium Pierre Auger.