Wykłady dla III roku

Wykłady dr hab. Lidii Goerlich dot. aspektów eksperymentalnych w fizyce wysokich energii

w ramach wykładów prof. Krzysztofa Fiałkowskiego ze "Wstępu do fizyki cząstek"


Praktyki studenckie

Wycieczka do IFJ PAN, 14.06.2010

Lista tematów egzaminacyjnych


Previous page: Ciężkie jony
Następna strona: 2008/2009