Informacje ogólne

  • Zajecia specjalizacji fizyki wysokich energii Uniwersytetu Jagiellonskiego sa, juz od wielu lat, prowadzone w znacznej czesci przez pracownikow naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) . W Instytucji tej bowiem dziala kilka zakladow naukowych (patrz: Ciekawe odnośniki oraz prezentacja w NKF ) zajmujacych sie ta dziedziny fizyki. Pracownicy tych zakladow prowadza badania podstawowe uczestniczac w wielu miedzynarodowych wspolpracach naukowych w najbardziej prestizowych laboratoriach rozsianych po calym swiecie.

  • Opiekunem specjalizacji jest prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs z UJ i IFJ PAN. Na terenie IFJ PAN sprawami studenckimi zajmuje sie dr hab. Lidia Goerlich. (patrz: Opieka naukowa/Kontakt)

  • Studenci czwartego roku zapoznaja sie glebiej ze zlozona problematyka fizyki wysokich energii podczas cykli wykladow przyblizajacych wspolczesny stan tej dziedziny, a takze stosowane w niej techniki eksperymentalne i uklady detektorowe. Osobny cykl wykladow monograficznych przedstawia szczegolowo tematyke badan poszczegolnych grup eksperymentalnych wraz z proponowanymi tematami prac magisterskich. Podczas cotygodniowych seminariow studenci dokonuja prezentacji wybranych prac naukowych. Maja takze mozliwosc praktycznego poznania warsztatu pracy fizyka wysokich energii w ramach zajec pracowni specjalistycznej. Na poczatku semestru letniego studenci dokonuja wyboru tematu pracy magisterskiej. Od tego momentu uczestnicza aktywnie w pracach grupy eksperymentalnej IFJ PAN, zajmujacej sie tematyka zwiazana z wybrana praca magisterska (patrz: Program studiów).

  • Studenci piatego roku prowadza badania dotyczace swojej pracy magisterskiej oraz biora udzial w wykladzie specjalistycznym i momograficznym. Promotorem pracy magisterskiej jest pracownik IFJ PAN. Jej obrona odbywa sie w UJ, przed komisja powolana przez wladze Uniwersytetu. Przewodniczacym komisji jest opiekun specjalizacji.

  • Studenci czwartego i piatego roku naszej specjalizacji maja mozliwosc uczestniczenia w dwumiesiecznych letnich praktykach w osrodku DESY w Hamburgu i CERN pod Genewa.Sa takze zachecani dobrania udzialu w seminariach naukowych odbywajacych sie w IFJ PAN oraz do czytania biezacej literatury naukowej.

  • Osoby zglaszajace sie na specjalizacje wysokich energii powinna, oprocz pasji badacza i zainteresowania nasza dziedzina, cechowac znajomosc jezyka angielskiego oraz podstaw programowania. W przypadku jezyka angielskiego minimum stanowi umiejetnosc czytania literatury naukowej w tym jezyku oraz zdolnosc do, chocby prostej, komunikacji w nim. W zakresie programowania bardzo przydatna jest znajomosc podstaw jezykow C++ i FORTRAN. Istotna role odgrywa takze umiejetnosc pracy zespolowej.

 • Doswiadczenia poprzednich lat prowadzenia tej specjalizacji upowazniaja nas do stwierdzenia, ze w IFJ PAN udaje sie stworzyc przyjazna studentom atmosfere i zapewnic im solidny poziom ksztalcenia. Bardzo duzy odsetek absolwentow specjalizacji wysokich energii znajduje zatrudnienie jako stazysci, a nastepnie asystenci i doktoranci IFJ PAN, majac tym samym mozliwosc dalszego, naukowego rozwoju.

Previous page: Strona główna
Następna strona: Informacje bieżące