Optymalizacja algorytmów systemu wyzwalania eksperymentu LHCb

Promotor: dr Mariusz Witek, tel.: 662-80-50,
e-mail: Mariusz.Witek@ifj.edu.plOpis:
Jednym z najważniejszych systemów w eksperymentach badających łamanie symetrii CP w oddziaływaniach hadronowych jest wydajny system wyzwalania. Jego zadaniem jest filtracja przypadków w trybie on-line tzn. wybór interesujących przypadków za pomocą sekwencji algorytmów wykonywanych w czasie rzeczywistym w trakcie zbierania danych.
Zadaniem algorytmów jest szybka rekonstrukcja przypadków oraz szybka selekcja fizyczna. Praca dotyczyłaby udoskonalania wybranego algorytmu systemu wyzwalania.
Wymagana jest ogólna znajomość technik eksperymentalnych w fizyce wysokich energii oraz dobra znajomość języka C++.