Korelacje w końcowych stanach hadronowych w eksperymencie ZEUS przy akceleratorze HERA w DESY w Hamburgu

Promotor: dr hab.. Leszek Zawiejski leszek.zawiejski@ifj.edu.pl

Analiza materiału doświadczalnego zebranego w eksperymencie ZEUS w okresie
HERA II 2002-2007.