Fluktuacje krotności cząstek naładowanych z centralnego obszaru pseudorapidity w zderzeniach jądro-jądro

Promotor: dr hab. Krzysztof Woźniak, 12-662-84-30;

e-mail: Krzysztof.Wozniak@ifj.edu.pl,Opis:

Eksperyment ATLAS bada zderzenia jąder ołowiu przy najwyższych obecnie dostępnych energiach akceleratorowych uzyskiwanych w Large Hadron Collider (LHC) w CERN. Jego podstawowym celem jest badanie oddziaływań protonów, ale mierzy także zderzenia jąder w których powstaje silnie oddziałująca materia o największej gęstości energii. Detektor tego eksperymentu rejestruje cząstki naładowane w centralnym obszarze rapidity. Pozwala to na badanie fluktuacji liczby cząstek w najbardziej interesującym obszarze kątowym. Celem pracy magisterskiej będzie przeprowadzenie analizy fluktuacji krotności i porównanie ich z wynikami dla symulacji Monte Carlo.